Artykuły

Uważny obserwator zauważy, że przedstawiciele WWG oprócz nagrywania się lubią też w wolnym czasie o grach pisać kijkiem na piasku. Tak powstałe dzieła są następnie przez nasz zespół techników dygitalizowane dla Państwa przyjemności